Nasjonalt lånekort

 

Representanter for biblioteksystemene ALEPH, Bibliofil, Bibsys, Mikromarc og Tidemann har i flere år hatt felles samarbeidsmøter hos Nasjonalbiblioteket. Gruppa kaller seg Biblioteksystemleverandørene og har tidligere gjennomført prosjekter knyttet til Nasjonalt biblioteknummer og utvikling av NILL-standarden for fjernlån.

 

Biblioteksystemleverandørene søkte våren 2004 ABM-utvikling om prosjektmidler til å utvikle et felles nasjonalt lånekort og lånerregister. Senhøstes 2004 fikk prosjektet kr 1.450.000 gjennom programmet Norsk digitalt bibliotek. I tillegg har Biblioteksystemleverandørene bidratt med minst like mye i form av subsidiert systemutvikling. Ei referansegruppe med medlemmer fra Fylkesbiblioteket i Oppland, Fylkesbiblioteket i Østfold og 11 andre bibliotek i Østfold og Oppland har bidratt til prosjektet med synspunkter og testing.

 

Prosjekt Nasjonalt lånekort startet formelt opp 15. mars 2004, og testing av løsningen var ferdig i mai 2005. Det tok lenger tid enn forutsatt å få på plass en varig driftsløsning for Nasjonalt lånekort, men lansering er nå fastsatt til 10. oktober 2005. Løsningen driftes av Bibliotek-Systemer AS med basis i en tjenesteavtale mellom Biblioteksystemleverandørene. Prosjekt Nasjonalt lånekort ble formelt avsluttet 4. november 2005, og den enkelte systemleverandør er nå kontaktpunkt for løsningen mot sine kunder.

 

Visjonen bak Nasjonalt lånekort er å gjøre det mulig for bibliotekbrukere å benytte samme lånekort i alle landets bibliotek. For å få dette til på en effektiv måte, valgte prosjekt Nasjonalt lånekort å etablere et Nasjonalt lånerregister med autentiserings- og adresseinformasjon. Biblioteksystemleverandørene har laget integrasjon mellom de lokale utlånsmodulene og Nasjonalt lånerregister.

 

Gjennom Nasjonalt lånerregister kan bibliotekene samarbeide om registrering og oppdatering av adresseinformasjon om lånerne.

 

Nasjonalt lånekort og Nasjonalt lånerregister kan på sikt gi verdifulle bidrag til sømløse bibliotektjenester til brukerne. Lånerne kan kanskje på sikt låne i alle bibliotek i hele landet med ett lånekort. De trenger ikke å oppgi adresseinformasjon mer enn en gang.

 

Hvis brukerinitiert innlån blir etablert som en tjeneste i norsk bibliotekvesen, kan Nasjonalt lånerregister benyttes til å autentisere lånere og for eksempel sende materialet direkte hjem til lånerne eller til lånernes hjemmebibliotek. Biblioteksystemleverandørene utreder nå et mulig framtidig prosjekt med fokus på brukerinitiert innlån. Det foreligger også konkrete planer om å bruke Nasjonalt lånerregister til autentisering og adresseinformasjon i et bibliotekportalprosjekt i Oppland.

 

 

Nedenfor finner du sentrale dokumenter og tjenester for Nasjonalt lånekort:

 

·         Ofte Spurte Spørsmål

·         Åpningstider og melding av feil i Nasjonalt lånerregister

·         Reservering av lånernummerserier

·         Oversikt over reserverte lånernummerserier

·         Oversikt over bibliotek som bruker Nasjonalt lånerregister og antall lånere med Nasjonalt lånekort

·         Innsyntjeneste for lånere

·         Generell presentasjon av prosjektet (ppt og pdf)

·         Praktiske problemstillinger knyttet til innføring av Nasjonalt lånekort (ppt og pdf)

·         Brukerscenarier for skrankesituasjoner (ppt og pdf)

·         Trykkegrunnlag til Lånekortets forside (pdf). Illustrasjonen er oppgradert til også å vise Lofoten og Svalbard.

·         Trykkegrunnlag til logo til baksida av lånekort (pdf)

·         Trykkegrunnlag og fonter til brosjyren (pdf og zip). Brosjyreteksten foreligger også i html. Hedmark fylkesbibliotek har fått laget en engelsk html-versjon av brosjyren.

·         Trykkegrunnlag til plakat (pdf)

·         Trykkegrunnlag til klistremerke til lokale kort (pdf)

·         Prosjektbeskrivelse (pdf)

·         Prosjektrapport (pdf)

·         Tjenesteavtale for Nasjonalt lånekort (pdf) med bilag (pdf)

 

 

Designer Unn Bjørge i ABM-utvikling har laget design for lånekort, brosjyre, plakat og klistremerker. Flere av pdf-filene vil vises feilaktig i eldre versjoner av Acrobat Reader. Siste versjon av Acrobat kan lastes ned her. Powerpoint-filer (ppt) inneholder notater med utfyllende informasjon. For å se notatene må filene først lastes ned og åpnes i Powerpoint.

 

Sist oppdatert 23. september 2009 av tidligere prosjektleder Øystein Reiersen